S33H6 Kingfisher Sheen

Similar colours

S33H5 Corfu Waters

S33H7 Copacabana

S33H8 Blue League