S10G8 Golden Mandarin

Similar colours

S10G7 Magic Melon

S10G9 Orange Squash

S10G1Q French Vanilla Quarter